VITA HUMANA Jaargang 1 - 1973/4, nr. 3, p. 107 - 112

Jaar 1973
Omschrijving The significance of medical hazardsto legal abortion
Trefwoorden risico legale abortus - moederlijke sterfte moedersterfte - vroege complicaties - late complicaties - psychische stoornissen
Pagina's

Verlichten - Steunen - Troosten - Genezen