Vita humana semper verenda

De lijfspreuk van het Nederlands Artsenverbond is vita humana semper verenda: het menselijk leven moet altijd worden beschermd. Het NAV wil bijdragen aan de vorming van een maatschappij, waarin eerbied voor alle menselijk leven de norm is, waarin iedereen toegang heeft tot een hoogwaardige palliatieve zorg en waarin artsen werken vanuit normen en waarden gebaseerd op de hippocratische ethiek.

Actueel

'Levensmoeheid: op zoek naar de oorzaak'

In de Artsenkrant van 10 november 2017 is een artikel gepubliceerd met als titel: 'Levensmoeheid: op zoek naar de oorzaak.' 'Bent u het eens met de stelling dat levensmoeheid in aanmerking moet komen voor het uitvoeren van euthanasie?' Voor het symposium van het MCH Leuven beantwoordden iets meer dan twee derde van de meer dan 100 huisartsen die vraag met ja. En na...

Cursus balans en bezieling in de zorg

Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders, biedt in het voorjaar van 2018 de cursus balans en bezieling voor zorgenden en verpleegkundigen aan. 'In de zorg gaat het voortdurend om afstemmen op de ander, de ander en zijn nood zien. Hoe ken en stel je je grenzen?', is het hoofdthema van deze cursus. 'De cursus bestaat uit een programma van vijf dagen waarin de...

Psychiaters schrijven open brief over euthanasie bij psychisch lijden

Ruim veertig Belgische psychiaters, psychologen en academici hebben middels een open brief hun bezorgdheid geuit over euthanasie bij psychisch lijden. De open brief is op de website van de Belgische website VRT NWS gepubliceerd. Aanleiding voor het publiceren van de brief is een artikel in de Amerikaanse krant The Washington Post, over de onenigheid tussen twee...

Informatie

Wie we zijn

Het Nederland Artsenverbond is in 1973 ontstaan uit de KNMG en wil artsen verenigen en vertegenwoordigen die werken vanuit de notie van de intrinsieke waardigheid van alle menselijk leven en daarom actief dodend handelen en utilitaristisch denken over - en omgaan met leven, afwijzen.

Wat we doen

Het Nederlands Artsenverbond ondersteunt de ontwikkeling van de palliatieve geneeskunde en geeft stem aan die artsen die de hen gegeven bevoegdheid tot doden afwijzen. Het NAV organiseert onder andere studiedagen en symposia, publiceert artikelen, participeert in landelijke en regionale platforms en onderhoudt contacten met medische organisaties in binnen- en buitenland, pers en politiek.

Waar we voor staan

Het Nederlands Artsenverbond heeft als uitgangspunt het respect voor de waardigheid van elke mens in de overtuiging dat de waarde van het leven van de mens vanaf zijn conceptie tot aan zijn natuurlijke dood onaantastbaar is. Daarom zet de vereniging zich in voor de rechtsbescherming van het leven van de mens in alle fasen van zijn bestaan.


Verlichten - Steunen - Troosten - Genezen