Vita humana semper verenda

De lijfspreuk van het Nederlands Artsenverbond is vita humana semper verenda: het menselijk leven moet altijd worden beschermd. Het NAV wil bijdragen aan de vorming van een maatschappij, waarin eerbied voor alle menselijk leven de norm is, waarin iedereen toegang heeft tot een hoogwaardige palliatieve zorg en waarin artsen werken vanuit normen en waarden gebaseerd op de hippocratische ethiek.

Actueel

Is alles maakbaar? Psychiater Steven Matthijsen vertelt erover

Bij Alwareness TV vertelt psychiater Steven Mathijssen over de wetgeving rond euthanasie. ,,Hoe en waarom dat tot stand is gekomen en hoe het komt dat mensen denken dat alles maakbaar is, ook zaken als leven en dood.'' Bekijk de uitzending via deze link.  

Boekje over euthanasie: Barmhartigheid anno 2018

'Nederland lijdt aan het euthanasievirus. Euthanasie is ‘in’. De dood wordt als oplossing aangedragen voor steeds meer problemen en aandoeningen. Waar deze ontwikkeling toe leidt, weet niemand. Dat stellen de samenstellers van het boekje Barmhartigheid anno 2018. De publicatie is een uitgave van Stichting Schreeuw om Leven en de auteurs van diverse disciplines...

'Hoog tijd voor onderzoek naar palliatieve sedatie'

Elise van Hoek-Burgerhart, manager beleidsbeïnvloeding van de NPV, en Rob Bruntink, auteur en expert palliatieve zorg, stellen dat het hoog tijd is voor onderzoek naar palliatieve sedatie. Dat kwam eind vorig jaar naar voren via een opiniestuk gepubliceerd in Dagblad Trouw. Van Hoek en Bruntink stellen: ,,Palliatieve sedatie in de laatste levensfase is de afgelopen...

Informatie

Wie we zijn

Het Nederland Artsenverbond is in 1973 ontstaan uit de KNMG en wil artsen verenigen en vertegenwoordigen die werken vanuit de notie van de intrinsieke waardigheid van alle menselijk leven en daarom actief dodend handelen en utilitaristisch denken over - en omgaan met leven, afwijzen.

Wat we doen

Het Nederlands Artsenverbond ondersteunt de ontwikkeling van de palliatieve geneeskunde en geeft stem aan die artsen die de hen gegeven bevoegdheid tot doden afwijzen. Het NAV organiseert onder andere studiedagen en symposia, publiceert artikelen, participeert in landelijke en regionale platforms en onderhoudt contacten met medische organisaties in binnen- en buitenland, pers en politiek.

Waar we voor staan

Het Nederlands Artsenverbond heeft als uitgangspunt het respect voor de waardigheid van elke mens in de overtuiging dat de waarde van het leven van de mens vanaf zijn conceptie tot aan zijn natuurlijke dood onaantastbaar is. Daarom zet de vereniging zich in voor de rechtsbescherming van het leven van de mens in alle fasen van zijn bestaan.


Verlichten - Steunen - Troosten - Genezen