VITA HUMANA Jaargang 9 - 1982 nr. 1, p. 003 - 008

Jaar 1982
Omschrijving Verslag van de elfde ledenvergaderingvan het Nederlands Artsenverbondop zaterdag 28 november 1981
Trefwoorden artsenactie eerbiediging menselijk leven, bescherming ongeboren kind, abortus provocatus, pro-life, abortusvergunning, verzekeringspakket, I.U.D., IUD, P.C.A.O., PCAO, N.A.V., NAV, K.N.M.G., KNMG, V.B.O.K., VBOK, gewetensbezwaren, euthanasie, zwangerschap, morning-after-pil
Pagina's

Verlichten - Steunen - Troosten - Genezen