VITA HUMANA Jaargang 9 - 1982 nr. 1, p. 009 - 018

Jaar 1982
Omschrijving De nieuwe wet afbreking zwangerschap
Trefwoorden vrouwenverenigingen, Gereformeerde kerk, Christelijk-gereformeerd, afbreken, abortus, afdrijven vrucht, verkrachting, rechtvaardigingsgrond, CDA, wetteloosheid, volksbewustzijn, pluraliteit, echtscheidingsrecht, misdrijf, misdrijven, ongeboren menselijk leven
Pagina's

Verlichten - Steunen - Troosten - Genezen