VITA HUMANA Jaargang 9 - 1982 nr. 1, p. 057 - 060

Jaar 1982
Omschrijving Referaten
Trefwoorden anti-abortus-literatuur, abortus, inwilliging abortusverzoek, morele aspecten, abortusadvies, vroegeborene, verantwoordelijkheid, gehandicapt, psychiatrische antecedenten, zwangerschap
Pagina's

Verlichten - Steunen - Troosten - Genezen