VITA HUMANA Jaargang 9 - 1982 nr. 2, p. 068 - 182

Jaar 1982
Omschrijving Hoofdartikel
Trefwoorden rechtsbeginsel, rechtsorde, rechtsonzekerheid, rechtsbetrekking, rechtsverhouding, rechtspositie, eerbied, zelfbeschikkingsrecht, mensenrechten, patientenrecht, stervensfase, zelfmoord, gehandicapt
Pagina's

Verlichten - Steunen - Troosten - Genezen