VITA HUMANA Jaargang 9 - 1982 nr. 2, p. 083 - 103

Jaar 1982
Omschrijving Discussien.a.v. de lezing: Overheid, rechter en euthanasie
Trefwoorden rechtsbeginsel, rechtsorde, rechtsonzekerheid, rechtsbetrekking, rechtsverhouding, rechtspositie, eerbied, zelfbeschikkingsrecht, mensenrechten, patientenrecht, stervensfase, zelfmoord, gehandicapt
Pagina's

Verlichten - Steunen - Troosten - Genezen