VITA HUMANA Jaargang 9 - 1982 nr. 3 p. 131 - 134

Jaar 1982
Omschrijving Verslag van de twaalfde ledenvergaderingvan het Nederlands Artsenverbondop zaterdag 27 maart 1982
Trefwoorden Voorzitter Gunning, abortus, abortusvergunning, abortief middel, abortivum, IUD, I.U.D., ongewenste zwangerschap, sacraal, sacrale, sexualiteit, seksualiteit, kinderprostitutie, vergunningenstelsel, patientenvereniging, eerbied voor leven
Pagina's

Verlichten - Steunen - Troosten - Genezen