VITA HUMANA Jaargang 9 - 1982 nr. 3 p. 135 - 141

Jaar 1982
Omschrijving Clinische lessen AFDRIJVING DER VRUCHT OP GRONDEN VAN GENEESKUNDIGEN AARD
Trefwoorden abortus provocatus, provocatio abortus, miskraam, vrouw eigenaar vrucht, zedelijkheid, allerlaatste redmiddel, ledigen baarmoeder, zwangerschapsvergiftiging, klinische les
Pagina's

Verlichten - Steunen - Troosten - Genezen