VITA HUMANA Jaargang 9 - 1982 nr. 4, p. 159 - 163

Jaar 1982
Omschrijving De Landelijke Werkgroep Gewetensbezwaren
Trefwoorden aanbevelingen, CAO, C.A.O. euthanasieproblematiek, Nationale Ziekenhuisraad, ondernemingsraad, ondernemingsraden, Wet afbreking Zwangerschap, gewetensbezwaarde werknemers
Pagina's

Verlichten - Steunen - Troosten - Genezen