VITA HUMANA Jaargang 9 - 1982 nr. 4, p. 168 - 173

Jaar 1982
Omschrijving Hoofdartikel
Trefwoorden abortus, abortivum, anticonceptivum, bevruchting, eicel, ethische bezinning, geboorteregeling, hormonen, inhoudsverandering, I.U.D., IUD, verwarrend woordgebruik, zwangerschapsafbreking
Pagina's

Verlichten - Steunen - Troosten - Genezen