VITA HUMANA Jaargang 2 - 1975, nr. 1, p. 003 - 006

Jaar 1975
Omschrijving Jaarverslag van het Ned. Artsenverbondover het verenigingsjaar 1974
Trefwoorden beroepsbelangen - houding tegenover abortus provocatus - onvoorwaardelijke eerbied voor het menselijk leven - aantal leden - memorandum - Declaration of Gent (1973) - jeugdactiegroep - non possumus - standpunt - procedure - garantie - technische uitvoering
Pagina's

Verlichten - Steunen - Troosten - Genezen