VITA HUMANA Jaargang 2 - 1975, nr. 2, p. 003 - 032

Jaar 1975
Omschrijving Nota van het Nederlands Artsenverbondaan de Katholieke Volkspartij Hoorzitting inzake Wetsvoorstellen Afbreking zwangerschap
Trefwoorden wettelijke regeling - geheimhoudingsplicht - niet-vervolging - zorgvuldigheid - bescherming leven - abortus provocatus - aborterende arts - verantwoordingsplicht - tegenstrijdige belangen - ongeboren ongeborene ongeborenen - artseneed - hulpverlening - controleerbaar - actiegroep - Curator - steriliteit - miskraam - buitenbaarmoederlijke zwangerschap - gaskamer gaskamers - opofferen - onrijpheid - sanctioneren - noodsituatie - overbevolking - conceptie - onproductieven - synaps synapsen - afbreken zwangerschap - doodgeboorte - zoutvergiftiging - rechtsbescherming - burgerrechten - waarnemingsmogelijkheden - legaliseren - complicaties - mongooltje mongooltjes mongolisme mongoloidie - vruchtwater-onderzoek - benaderingsfout - overbevolking -
Pagina's

Verlichten - Steunen - Troosten - Genezen