VITA HUMANA Jaargang 2 - 1975, nr. 3, p. 065 - 067

Jaar 1975
Omschrijving Kanttekeningen bijeen voorstel der K.N.M.G.
Trefwoorden toetsingscommissie - ontsporing ontsporingen - commercialisering - tuchtrecht - abortus provocatus - normering - zedelijk doel - abortusdiscussie - gewetenszaak - orale contraceptie - ontregeling - ongeboren kind - beschermwaardigheid - Hoofdbestuur - Grondwet - zorgvuldigheid - menselijke waardigheid
Pagina's

Verlichten - Steunen - Troosten - Genezen