VITA HUMANA Jaargang 3 - 1976, nr. 2, p. 029 - 036

Jaar 1976
Omschrijving 'Redt Het Ongeboren Kind'
Trefwoorden Tweede Kamer - Staten-Generaal - conceptie - levensbescherming - handtekeningen - ongeborenen -onnatuurlijk - beëindiging - meningspeiling - meningsvorming - beschermwaardigheid - zwakzinnigen - verstandelijke vermogens - liefde - actiegroep - taboe taboes - sexualiteit - vervreemding - ondertekenaars - kiesgerecjtigden - parlementsleden - huisgenoten
Pagina's

Verlichten - Steunen - Troosten - Genezen