VITA HUMANA Jaargang XX - 1993, nr. 1-2, p. 001 - 126

Jaar 1993
Omschrijving VITA HUMANA twintigste jaargang (1993) van het Nederlands Artsenverbond. De nummers 1 & 2 van deze jaargang worden gevormd door een speciale uitgave, een boekje getiteld 'Leven en laten leven', dat de lezingen bevat gehouden tijdens het vierde lustrumcongres in november 1992. U kunt van dit boekje ook een printversie downloaden. Ook dit speciale nummer werd, anders dan in het boekje staat vermeld, door de redactie van Vita Humana geredigeerd.
Trefwoorden Geen trefwoorden
Pagina's

Verlichten - Steunen - Troosten - Genezen