VITA HUMANA Jaargang 3 - 1976, nr. 3, p. 008 - 010

Jaar 1976
Omschrijving Ingeburgerd misbruik van het recept
Trefwoorden verantwoordelijkheid - abortus provocatus - recept - geneesmiddelen - beroepsuitoefening - pil - stoffen - U.R. uitsluitend op recept - spermatociede spermatocide - distributiepapier
Pagina's

Verlichten - Steunen - Troosten - Genezen