VITA HUMANA Jaargang 3 - 1976, nr. 4, p. 009 - 010

Jaar 1976
Omschrijving Standpunt Nederlands Artsenverbondinzake medewerking aan Abortus Provocatus
Trefwoorden NAV - KNMG K.N.M.G. Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst - gewetensvrijheid - ongewenst ongewenste - tuchtrecht tuchtrechtelijk - levensbescherming - niet-medische handeling - dwingen dwang - Parlement - Regering - artsenorganisatie
Pagina's

Verlichten - Steunen - Troosten - Genezen