VITA HUMANA Jaargang 1 - 1973/4, nr. 1, p. 003 - 025

Jaar 1973
Omschrijving Kroniek van de artsenactieeerbiediging menselijk Leven
Trefwoorden aborteurs - bezoedeld - abortusvraagstuk - strafwet - wereldbeeld - zuigcurettage - humanitaire verworvenheden - hedonisme - overmacht - motie
Pagina's

Verlichten - Steunen - Troosten - Genezen