VITA HUMANA Jaargang 1 - 1973/4, nr. 2, p. 063 - 067

Jaar 1973
Omschrijving Vervolg activiteit van het N.A.V. in Nederland
Trefwoorden stuurgroep - richtlijnen - eerbiediging menselijk leven - uitoefening - actieve euthanasie - enquète enquete - bescherming - rechtsstaat
Pagina's

Verlichten - Steunen - Troosten - Genezen