Het Nederland Artsenverbond is in 1973 ontstaan uit de KNMG en wil artsen verenigen en vertegenwoordigen die werken vanuit de notie van de intrinsieke waardigheid van alle menselijk leven en daarom actief dodend handelen en utilitaristisch denken over - en omgaan met leven, afwijzen.

Verlichten - Steunen - Troosten - Genezen