Het Nederlands Artsenverbond ondersteunt de ontwikkeling van de palliatieve geneeskunde en geeft stem aan die artsen die de hen gegeven bevoegdheid tot doden afwijzen. Het NAV organiseert onder andere studiedagen en symposia, publiceert artikelen, participeert in landelijke en regionale platforms en onderhoudt contacten met medische organisaties in binnen- en buitenland, pers en politiek.

Verlichten - Steunen - Troosten - Genezen