Het Nederlands Artsenverbond heeft als uitgangspunt het respect voor de waardigheid van elke mens in de overtuiging dat de waarde van het leven van de mens vanaf zijn conceptie tot aan zijn natuurlijke dood onaantastbaar is. Daarom zet de vereniging zich in voor de rechtsbescherming van het leven van de mens in alle fasen van zijn bestaan.

Verlichten - Steunen - Troosten - Genezen