‘De ontwikkelingen in de geneeskunde zijn niet alleen fascinerend, ze roepen ook met een zekere regelmaat vragen op. Met name als het gaat om vragen die van doen hebben met de menselijke waardigheid en het respect voor het leven. Dit is zeker het geval bij vragen rond het begin en het einde van het leven. Dan kan niet zomaar voorbij worden gegaan aan ethische vragen over het gebruik en de toelaatbaarheid van bepaalde technieken’. Dat schrijft Vincent Krinkels in De Roerom over Het Platform Pro Life. Lees het gehele artikel [ hier ].

Verlichten - Steunen - Troosten - Genezen