In het NRC is recent een artikel gepubliceerd van psychiater Steven Matthijsen, tevens vicevoorzitter van het Nederlands Artsenverbond (NAV) met als onderwerp: 'Euthanasie is niet normaal, dwing psychiater er niet toe'. Aanleiding is een commissie die de beroepsgroep 'handelingsverlegenheid' verwijt. Matthijsen stelt daarom een proefproces voor. Lees het hele artikel hier.

Verlichten - Steunen - Troosten - Genezen