De VBOK (Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind) lanceert een petitie tegen het wetsvoorstel van GroenLinks en de PvdA om de abortuspil ter beschikking te stellen bij de huisarts. Met de petitie ‘De abortuspil NIET bij de huisarts – vrouw en kind verdienen beter’, wil de VBOK bereiken dat het wetsvoorstel onvoldoende steun krijgt in de Tweede Kamer.

 ,,Het wetsvoorstel dringt aan op een snelle beslissing van de vrouw als ze onbedoeld zwanger is. De abortuspil wordt gepresenteerd als een makkelijke, laagdrempelige oplossing’’, stelt Arthur Alderliesten, directeur van de VBOK. ,,Alsof we het hebben over een paracetamol tegen hoofdpijn! Onderzoek wijst uit dat een abortus door middel van de abortuspil soms als fysiek heftiger wordt ervaren dan een andere vorm van zwangerschapsafbreking. Bovendien blijkt dat veel vrouwen na een abortus gevoelens van spijt en schaamte hebben. Vrouwen zijn daarom helemaal niet gebaat bij snelheid. Vrouwen hebben recht op bedenktijd en een zorgvuldige begeleiding en daarbij kennis van wat de gevolgen van een abortus kunnen zijn, maar ook wat het uitdragen van een zwangerschap betekent. Of wat eventuele alternatieven voor abortus kunnen zijn, zoals adoptie of pleegzorg.’’

Overvragen van huisartsen

Al bij het eerdere wetsvoorstel van minister Schippers om de abortuspil bij de huisarts te kunnen halen in 2016, bleek dat huisartsen niet genoeg tijd hebben om vrouwen bij een onbedoelde zwangerschap goed te begeleiden. ,,Daarnaast zijn ze onvoldoende geschoold in de overtijdbehandeling, waarvoor de abortuspil het medicijn kan zijn. Huisartsen zijn tot veel in staat, maar naar onze waarneming overvragen we huisartsen op deze manier. Ze zitten al met volle wachtkamers en het begeleiden van veel vrouwen die kiezen voor een abortus vereist tijd en specialistische kennis,’’ aldus Alderliesten.

Volgens de VBOK-directeur wordt er in het wetsvoorstel van GroenLinks en PvdA voorbijgegaan aan het ongeboren mensje-in-ontwikkeling. ,,Waar blijven de rechten van het ongeboren leven? Het wordt niet één keer genoemd in het wetsvoorstel! De VBOK pleit ook voor zorgvuldigheid voor het ongeboren kind. Het is onmondig, het heeft geen stem. We moeten er goed voor zorgen en het koesteren. Daarom hoop ik dat het wetvoorstel wordt afgeketst.’’

 Petitie tekenen

De (online) petitie wordt gesteund door een grote groep organisaties en personen. Ook is er op vbok.nl/petitie meer uitleg over de petitie en een vraag- en antwoordenlijst te vinden met meer informatie over de abortuspil.

Verlichten - Steunen - Troosten - Genezen