In de Artsenkrant van 10 november 2017 is een artikel gepubliceerd met als titel: 'Levensmoeheid: op zoek naar de oorzaak.' 'Bent u het eens met de stelling dat levensmoeheid in aanmerking moet komen voor het uitvoeren van euthanasie?' Voor het symposium van het MCH Leuven beantwoordden iets meer dan twee derde van de meer dan 100 huisartsen die vraag met ja. En na afloop?', schrijft Geneviève Ostyn. Lees het hele artikel hier

Verlichten - Steunen - Troosten - Genezen