In het Reformatorisch Dagblad verscheen recent een interview met huisarts P.C. Hildering, tevens voorzitter van het Nederlands Artsenverbond (NAV). Huisarts Hildering geeft in dat artikel zijn visie op het huisartsenvak, samengevat: 'Ouderwetse levenslooparts blijft voor mij ideaal'. Lees het artikel hier.

Verlichten - Steunen - Troosten - Genezen